Okul Servis Araçları

25 Ekim 2017 Çarşamba günü yürülüğe giren OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ‘ne göre yapılan tanımlar aşağıda verilmiştir :

f) Okul servis aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında öğrenciler ile çocukların taşınmalarında kullanılan ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı,

j) Şoför: Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,

k) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenciler ile çocukların karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula/kreşe/gündüz bakımevine/çocuk kulübüne, buralardan eve taşınmasını,

Bu tanımlara bakıldığı zaman, taşıma işi “bir ücret” karşılığında yapılmıyorsa mevzuat kapsamına girmemektedir. Benzer şekilde sürülen araç ticari değilse, yani şahıs üzerine kayıtlı ve K belgesi alması zorunluluğu yoksa, “şoför” tanımı dışında kalınır. Ayrıca Okul Servis Aracı tanımında da “ticari tescilli” vurgusu yapılmıştır. Eğer söz konusu araç ticari tescilli değilse ve ticaret maksadı güdülmüyorsa bu yönetmelik dışında kaldığı açıkça görülmektedir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s