Yazılım Geliştirmeye Giriş ve Pyhton

1. Programlama Dilleri

HTML & CSS

Python – Ruby

JavaScript

Java

SQL

Bash/Shell

2. Eğitim Sisteleri

InfoQ

https://www.infoq.com/

W3Schools

https://www.w3schools.com

Codecademy

Codecademy üzerinde bugün 25 milyondan fazla kişi kodlama öğ­reniyor ve PHP, JavaSc­ript, jQuery, Python ve Ruby gibi öğrenilen diller arasında yer alıyor. Ücretsiz kodlama eğitimi veren platform öğretmenlere de ders programı oluşturmaları konusunda danışman­lık yapıyor. Egzersizler internet sitesi üzerin­de yer alıyor ve sitede otomatik kontrol de yapılıyor. Codeacademy nin avantajı yazılı kodlamaya ilgi duyan büyük çocuklara da eğitim verebilir olması.

Code Avengers

Code Avengers, prog­ramcılığı benimsetmek amacıyla kurulmuş bir site. Şu an için sadece HTML5, CSS3 ve JavaSc­ript öğrenimi veren Code Avengers, kullanıcıyı eğlendirerek öğretmeye odaklanıyor. Kullanıcılar­dan derin bir kod bilgisi istemeyen site, başlangıç aşamasındaki kullanıcıla­rı için işi kolaylaştırıyor.

Code Schco!

Codecademy ve Code Avengers’daki dersleri bitirdikten sonra sıra ye­tenekleri bir üst seviyeye taşımaya geliyor. HTML/ CSS, JavaScript, Ruby, Python, .NET, İOS, Git, ve veritabanı derslerinin verildiği sitede, 2 mil­yondan fazla kişi eğitim aldı. Sitedeki birçok ders ücretsiz olsa da, bazı derslere ayda 25 dolar vermek gerekiyor.

Treehouse

Treehouse, dil odaklı olmaktan ziyade proje odaklı bir site. Dolayı­sıyla, örneğin site veya uygulama gibi planlı bir amacı olan acemi kullanı­cılar için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Tre­ehouse ayda 25 dolarlık abonelik ücretiyle kulla­nıcılara ulaşıyor. Kulla­nıcılar bu ücrete karşılık sitedeki 650 ’den fazla videoya erişiyor.

Udacity

Udacity okumaktan sıkı­lan ve video seyrederek öğrenmeyi tercih eden programcı adayları için bir site. Sitedeki videolar arasında Google’da çalı­şan kişilerin de önerileri yer alıyor. Buna karşılık videoların birbiriyle iliş­kili olmaması bir handi­kap. Dolayısıyla başlangıç aşamasmdaki kullanıcı­lar için ideal olmayabilir.

Khan Academy

Khan Academy diğer sitelerin aksine ağır­lıklı olarak çizim ve animasyonla amatör kullanıcılara kod öğret­meyi hedefliyor. Khan Academy’de Java Script’e Giriş, HTML’e giriş ve SQL’e giriş gibi dersler yer alıyor. Platformda­ki dersler şu an 36 dile tercüme ediliyor.

3. Algoritmik Mantığı

Neden önemli : Sorting için 8 algoritmayı karşılaştıralım : https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms

Görsel olarak mantıklarını inceleyelim : https://visualgo.net/bn/sorting

https://visualgo.net/en

If-else ve for-while mantığı

Yıldızlar

Fibonacchi : http://pythonfiddle.com/fib-using-generators/

Benzerleri atma : http://pythonfiddle.com/remove-duplicates-function/

Temperature convert program : http://pythonfiddle.com/temperature-convert-program/

Saat açıcı : http://pythonfiddle.com/calculate-clock-angle/

Binary Search Tree :

Diziler, Fonksiyonlar

4. Python

InfoQ – Phyton : https://www.infoq.com/python

IDE

Neler var : http://noeticforce.com/best-python-ide-for-programmers-windows-and-mac

PyDev : Eclipse Plug-in : http://www.pydev.org/  https://marketplace.eclipse.org/content/pydev-python-ide-eclipse

LiClipse : Eclipse Versiyonu :  http://www.liclipse.com/

Web Project

Django : https://www.djangoproject.com/

Eğitim

Python Katakulli : http://pythonfiddle.com

5. Web Tabanlı Geliştirim

Web nedir?

Sunucu mantısı nedir?

Veri tabanı nedir?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s